Strå Gård är ett traditionellt modernt slättjordbruk med värphöns och spannmålsodling. Det finns 19 000 värphöns, 190 ha åker och 80 ha skog.

Huvudgrödan är höstvete som säljs och används till foder. Mellangrödor kan variera mellan lin, ärtor och höstraps.

En halvtidsanställd som ansvarar för äggproduktionen.