Stråkander Färg Och Måleri AB säljer Falu Rödfärg och andra utomhusfärger samt utför sprutmålning med Falu Rödfärg.

Vi är familjeföretaget som har över 35 års erfarenhet av branschen. Lennart Stråkander började som provisionsförsäljare år 1984 och blev sedan helt egen år 1996 med egna entreprenörer och färg från Falu Rödfärg.

När sönerna Carl och Philip Stråkander tagit studenten startades Stråkanders Färg och måleri AB år 2010 och nya bilar och maskiner köptes in.

År 2019 löstes Lennart och Philip ut och därefter är det Carl Stråkander med sitt brinnande intresse som för Familjeföretaget vidare.

Rödfärgning utförs hos lantbrukare och gårdsägare på landsbygden, från Uppsala i norr till det Småländska höglandet i söder.